Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zariadenie na zber odpadov

Zariadenie na zber odpadov

Od 01.12.2023 Prevádzku Zariadenia na zber odpadov na Majerskej ul. zabezpečuje spoločnosť Befte, s. r. o., v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 74/V/2023 zo dňa 27.06.2023. Naďalej môže byť odovzdaný len odpad uvedený v novom Prevádzkovom poriadku.

Prevádzkový čas:

Pondelok: 0800 – 1600
Utorok: 0800 – 1600
Streda: 0800 – 1600
Štvrtok: 0800 – 1600
Piatok: 0800 – 1600
Sobota: 0800 – 1200
Nedeľa:
 
Druh dovážaného odpadu je zisťovaný pri vstupe do objektu vizuálne a jeho množstvo vážením. Fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorých domácnosť platí poplatok za komunálne odpady, a ktoré sú zároveň vlastníkmi alebo nájomcami nehnuteľností v katastrálnom území Vrakuňa, môžu odovzdať v zariadení odpad zadarmo, po preukázaní sa platným identifikačným dokladom potvrdzujúcim uvedený pobyt alebo listom vlastníctva potvrdzujúcim vlastníctvo                                         k nehnuteľnosti (príp. platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov), ktorý poskytnú pracovníkovi zariadenia na zber odpadov k nahliadnutiu. Taktiež je možné odovzdať odpady na základe objednávky od iných subjektov.

V zariadení na zber odpadu je možné odovzdať a zhromažďovať tieto druhy odpadov:

  • biologicky rozložiteľný odpad (BRO) - konáre a lístie zo záhrad, drevo, napr. palety, kmene stromov (okrem nábytku),
  • sklo, papier, plasty,
  • oblečenie, textil a knihy,
  • drobný elektroodpad,
  • jedlé oleje a tuky.

Nepreberajú sa tieto druhy odpadov: objemný odpad, stavebný odpad, nevytriedený zmesový komunálny odpad, opotrebované pneumatiky, výrobky zo železa, zliatin, tlakové nádoby, drôtené ploty a pod., odpad s obsahom škodlivín a obsahom škodlivých prímesí (nebezpečný odpad): monitory a televízory, elektroodpad malých, stredných a väčších rozmerov (biela technika chladničky mrazničky, práčky, vysávače, mikrovlnky, počítače), použité batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - ortuťové teplomery a tlakomery, chemické látky, zmesi, farby, odpadové rozpúšťadlá, lepidlá, laky, pesticídy a pod., veterinárne, humánne lieky, odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení, odpad                                    s podozrením na infekčné vlastnosti, uhynuté zvieratá a iný podobný biologický odpad, azbest a výroby z azbestových vlákien (eternit), použité tonery.

V platnosti naďalej ostáva motivačný zber - za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete 1 liter slnečnicového oleja. Za 1 liter použitého kuchynského oleja dostanete 1 liter octu. Kuchynský olej je potrebné odovzdať uzatvorený v umelohmotnej fľaši akejkoľvek veľkosti, s objemom min. 1 liter. Nezbierame motorový olej !

 

MOŽNOSTI ODOVZDANIA INÝCH DRUHOV ODPADOV:

  • ELEKTROODPAD

Elektroodpad z domácností (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, chladničky a pod), svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť boli vyňaté z režimu nakladania s komunálnymi odpadmi. Zber, prepravu,  zhodnocovanie a likvidáciu elektrodopadu  zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Občania Bratislavy môžu využiť bezplatný zber elektroodpadu z výrobkov zo skupiny bielej techniky (chladnička, mraznička, umývačka riadu, práčka, sušička, sporák, rúra, a pod.). Zber organizuje OZV ENVIDOM celoročne, približne dvakrát mesačne. Nahlásený elektroodpad odvezie obyvateľom priamo z vchodov bytových domov a                                  z rodinných domov.

Zber si môžu občania objednať aj prostredníctvom webstránky www.zberelektrodopadu.sk.  Je potrebné nahlásiť minimálne 1 veľký spotrebič. Pri odvoze veľkého spotrebiča ENVIDOM odvezie aj drobné spotrebiče (fény, mixéry, mobily a pod.).   

V spolupráci s našou mestskou časťou zabezpečuje ENVIDOM dvakrát do roka odvoz elektroodpadu bez podmienky odberu jedného veľkého kusu. O termíne zberu informujeme na sociálnych sieťach, vo Vrakunských novinách a na oficiálnej web stránke www.vrakuna.sk, v sekcii Aktuality a Životné prostredie – oznamy, ako aj na stránke www.zberelektroodpadu.sk.

Malé spotrebiče s rozmerom do 25 cm môžu občania odovzdávať celoročne aj do zbernej nádoby vo vchode Miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej 7. Ich odvoz                                   na ekologickú likvidáciu zabezpečuje OZV Envidom.

ENVIDOM nezbiera televízory, monitory, žiarivky a neónky! 

Zber elektroodpadu v Bratislave poskytuje aj ARGUSS, s. r. o., ktorú môžete kontaktovať na bezplatnej telefonickej linke: 0800 500 011. 

Výhodným spôsobom ako sa ekologicky a bezplatne zbaviť nepotrebného spotrebiča je pri kúpe nového spotrebiča využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Spätný zber sa realizuje systémom kus za kus (napr. pri kúpe novej chladničky, odovzdáte na predajni starú).

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI ODOVZDANIA ODPADU:

  • Zberný dvor OLO, a.s., Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom: https://lnk.sk/jlrc

Prevádzkové hodiny:

pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.

sobota: 8.00 – 12.00 hod.

nedeľa a sviatky: zatvorené

  • Služba OLO Taxi

Je určená na odvoz objemného odpadu (starý nábytok, čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, drevo, podlahová krytina – linoleum, koberce, drevené a laminátové podlahoviny, periny, textílie). Bližšie informácie dostupné na: https://lnk.sk/gtzz

  • Jarné a jesenné upratovanie

V zmysle § 6 VZN č. 2/2017 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku pristavujeme v jarnom a jesennom období na 24 hodín 39 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v rôznych termínoch až na 39 stanovištiach.

Určené sú na objemný odpad, v uliciach s rodinnými domami zároveň pristavujeme 17 kontajnerov na odpad zo záhrad.

Kontajnery pravidelne umiestňujeme podľa vopred schváleného harmonogramu, ktorý zverejňujeme vo Vrakunských novinách, na verejných tabuliach, na našej webovej stránke a na appke Vrakuňa.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prevádzkový poriadok Veľkosť: 3.6 MB Formát: pdf Dátum: 19.12.2023