Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

 

V zmysle Ústavy SR má každý právo na priaznivé životné prostredie.

Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

 

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka, a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi.

V tejto sekcii nájdete informácie o tom, ako je zabezpečená ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, ako postupovať pri vybavovaní žiadostí, a rôzne ďalšie informácie týkajúce sa “zelených tém”.

 

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

 

vedúca referátu
Mgr. Rastislava Mihóková
telefón: + 421 (2) 3237 3573, 0948 138 316
e-mail: rastislava.mihokova@vrakuna.sk

 

odpadové hospodárstvo

Mgr. Michal Opálený 
telefón: + 421 (2) 3237 3574, 0948 138 316
e-mail: michal.opaleny@vrakuna.sk

 

Referát verejnoprospešných služieb

 

verejnoprospešné služby

Ing. Ján Lalík
telefón: + 421 (2) 4524 5565, 0911 543 541
e-mail: jan.lalik@vrakuna.sk