Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

DANUBE BIKE & BOAT

Logo_color_SKHU_SK_RGB-v

 

SKHU_slogen_sk-v

 

 

DANUBE BIKE & BOAT

Projekt „Rekreačnej zóny s mólom a cyklotrasa po letisko.“

 

Medzinárodný  projekt  v rámci  cezhraničnej  spolupráce  medzi  Slovenskou  a Maďarskou republikou
„Discover the Small & Moson Danube by bike and boat“ skrátene „DANUBE BIKE & BOAT“
v preklade Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne.

 

Tento medzinárodný projekt, ktorého partnerom je aj Mestská časť Bratislava-Vrakuňa,
je podporený a financovaný z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK HU (reg. číslo SKHU/1601/1.1/014),
prioritná os 1 „Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”.

 

 

 

ČO BUDE VYBUDOVANÉ VO VRAKUNI

 

 • nová oddychová zóna
 • cyklotrasa od Ihličnatej ulice – most cez Malý Dunaj – letisko juh
 • dĺžka nového cyklochodníka 1 100 m, so šírkou 3 m, asfaltový povrch
 • prepojenie rekreačnej cyklistickej infraštruktúry na ostatné cyklotrasy
 • predĺženie pešej promenády
 • moderná rekreačná zóna
 • chill out zóna s posedením na brehu
 • nové mólo pre vodákov
 • parkovacie plochy pre autá a autobusy

 

web-cyklotrasa-2-1024x724

web-cyklotrasa-3-1024x562

web-cyklotrasa-4-1024x724

 

 

V RÁMCI PROJEKTU BUDE EŠTE VYBUDOVANÉ

 • rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku (23 obcí na území 5 krajov)
 • zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke
 • postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne
 • chill out zóna a prístavisko vo Vrakuni
 • založené Korzo v Zálesí
 • rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej

 

 

ZÁMER MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • využiť bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo cezhraničného územia
 • vytvoriť unikátnu atraktívnu a konkurencieschopnú európsku turistickú destináciu
 • „Vnútrozemská delta Dunaja“ v oblasti Žitný ostrov a Szigetkoz
 • zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť cezhraničného regiónu Podunajskej oblasti
 • dosiahnuť ucelenie cezhraničnej destinácie pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja
 • spojiť lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu na danom území, a tak dokázať konkurovať aj iným európskym destináciám,
  keďže tieto 3 rieky (Malý Dunaj, Mošonský Dunaj a Dunaj) vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe
 • značky

 

 

 

TRVANIE PROJEKTU

24 mesiacov, od 1.11.2017 do 31.10.2019

 

 

ROZPOČET PROJEKTU

celkový 2 986 181,62 EUR

z toho pre Mestskú časť Bratislava-Vrakuňa vyčlenených 306 629,38 EUR z toho:

85% vo výške 260 634,97 EUR z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)

10% vo výške 30 662,94 EUR zo štátneho rozpočtu

5% vo výške 15 331,47 EUR z rozpočtu mestskej časti

 

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU

Projektový manažér – Stanislav Bruna, Diana Botlová

Autorský dozor – Angela Hornická

 

PARTNERI MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

1.    Bratislavský samosprávny kraj – vedúci partner projektu

2.    Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat – partner

3.    Mestská časť Bratislava – Vrakuňa – partner

4.    Obec Zálesie – partner

5.    KAJAK CANOE KLUB Šamorín – partner

6.    Trnavský samosprávny kraj – partner

7.    Obec Jelka – partner

8.    Nitriansky samosprávny kraj – partner

9.    Mesto Kolárovo – partner

 

 

Viac informácií nájdete na stránkach :

www.skhu.eu

http://www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx